Privacy 

Algemene Voorwaarden Tokkenspel

Website

Tokkenspel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit fouten (waaronder typfouten) in, of weglatingen uit deze Tokkenspel website . Door de toegang tot en het gebruik van de Tokkenspel website bevestigt Koper aanvaarding van deze algemene voorwaarden, die kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Prijzen

Alle prijzen zijn in Euro’s en alle bestellingen worden afgerekend in Euro’s. Het ordertotaal – het bedrag dat koper daadwerkelijk in rekening zal worden gebracht – zal worden weergegeven in Euro’s voordat Koper de order plaatst.

Goederen dienen volledig te zijn betaald, voorafgaand aan verzending.

Genoemde prijzen voor alle aangeboden producten of diensten, zoals getoond op de site, zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. Eventuele wijzigingen van de prijs zullen worden meegedeeld en bevestigd aan koper vóór verzending aan Koper om koper de mogelijkheid te geven de bestelling te annuleren.

Verzending en Bezorging

Tokkenspel verstuurt bestellingen, besteld via de webshop, in de regel binnen 24 uur. Alle aangeboden producten zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Vertraging hierop kan plaatsvinden. De Koper zal hier over geinformeerd worden.

Koper dient, direct na ontvangst van goederen door koper, alle items zorgvuldig te controleren en de ontvangen materialen vergelijken met de oorspronkelijke bestelling zonder de verpakking van de inhoud te verbreken en onmiddellijk per e-mail contact op te nemen met de klantenservice van Tokkenspel indien de ontvangen producten onjuist of onvolledig zijn. Tokkenspel met verwijderde verpakking (seal) van het kaartspel kunnen niet worden geretourneerd.

In geval van ontvangst van beschadigde goederen, dient de Koper dit eveneens onmiddellijk per e-mail te melden aan Tokkenspel. Koper stuurt de goederen in overleg met Tokkenspel retour, tenzij geïnstrueerd door Tokkenspel.

Aansprakelijkheid

Tokkenspel kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor vertraagde of niet-levering van de goederen als gevolg van een verkeerd geleverd afleveradres.

Als een pakket door een van onze verzendpartners wordt teruggestuurd naar Tokkenspel als gevolg van een onvolledig of onjuist door de Koper opgegeven afleveradres, dan zal Tokkenspel de verzendkosten voor het opnieuw verzenden van het product in rekening brengen. Indien Koper niet wenst dat de goederen opnieuw worden verzonden, dan betaalt Tokkenspel de waarde van de goederen aan Koper terug minus de oorspronkelijke verzendkosten.

Tokkenspel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor goederen die nodig zijn voor een bepaalde datum en die niet arriveren bij koper binnen de vereiste tijd.

Navraag over uw (nog) niet geleverde bestelling voor Nederland en België is mogelijk binnen 5 dagen na verwachte levering. Dit, in verband met de voorwaarden, zoals onze verzendpartners stellen. Een onderzoek naar uw bestelling voor Nederland, België en de rest van de wereld kan alleen binnen 2 weken na de oorspronkelijk verwachte afleverdatum worden uitgezet. Een eventueel door u in te vullen ontvangersverklaring die u op aangeven van onze klantenservice krijgt, dient dan ook binnen deze periode aan onze klantenservice te worden teruggestuurd.

Lokale belastingen en accijnzen zijn de verantwoordelijkheid van de klant.

Tokkenspel is niet verantwoordelijk voor eventuele bestellingen die in beslag worden genomen of in beslag zijn genomen door het niet voldoen van extra douaneverplichtingen door Koper.

Privacy

iXXies marketing partners eigenaar en product van het Tokkenspel, gevestigd Moerasandoorn 12 te Oudkarspel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contact gegevens:

Tokkenspel
Schuit 16 B
1724 BD Oudkarspel
T: +31 6 8205 0271
E: info@tokkenspel.nl
www.tokkenspel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tokkenspel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type
Bankrekeningnummer (bij betalingen via de webshop)

Tokkenspel verwerkt uw gegevens ten doel om uw betaling van het Tokkenspel af te ronden, de bestelling te verzenden en analyseert de gegevens om de website te verbeteren. Tokkenspel verstrekt de gegevens absoluut niet aan derden, behoudens verzendpartners om de bestelling te verwerken.

Copyright

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot het Tokkenspel en het logo van het Tokkenspel waaronder de merkrechten vallen, berusten in ieder geval uitsluitend bij iXXies marketing partners. Het Tokkenspel behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor. De (auteurs)rechten met betrekking tot het formaat en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen informatie, afbeeldingen, geluiden, tekst en andere informatie) berusten uitsluitend bij het Tokkenspel.

De inhoud van deze website mag alleen voor persoonlijk gebruik worden gebruikt.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Tokkenspel is het niet toegestaan ​​de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, naar derden te sturen, te verspreiden of tegen een vergoeding beschikbaar te stellen, behoudens wanneer dit strikt noodzakelijk is voor het gebruik van de website. Het Tokkenspel heeft het recht, maar niet de plicht, om informatie van deze site te onthouden of te verwijderen indien er naar het uitsluitende oordeel van Tokkenspel sprake is van (potentiële) inbreuk op rechten van derden.